09.08.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty CTT AGH


W imieniu Centrum Transferu Technologii AGH informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 25.07.2018 na usługę przygotowania grafiki oraz technologii informacji w postaci programowania oprogramowania systemowego dla użytkownika w wieku 70+ w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+". 

Zawiadomienie o wyborze oferty CTT