21.05.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty - Druk 3D (11.05.2020)


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 11.05.2020 r., dotyczącego wykonania raportu, którego efektem będzie ustalenie stanu wiedzy w zakresie druku 3D w szczególności w obszarze metali o wysokiej temperaturze topnienia oraz ceramiki.