07.12.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - INNOAGH


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 23.11.2018 r., w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” dotyczącego usługi przeprowadzenia szkoleń w zakresie umiejętności miękkich.