23.03.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty 'innowacyjne kruszywo' z dn. 11.03.2020 r.


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 11.03.2020 r., dotyczącego wykonania raportu zawierającego analizę rynku dla wynalazku w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji, poszukiwania inwestorów zainteresowanych rozwojem i wdrożeniem technologii. Wynalazek dotyczy innowacyjnego kruszywa drogowego o właściwościach odladzających i antypoślizgowych.