23.03.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty 'program komputerowy' z dn. 11.03.2020 r.


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 11.03.2020 r., dotyczącego wykonania raportu zawierającego analizę rynku dla specjalistycznego programu komputerowego, w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji, poszukiwania inwestorów zainteresowanych rozwojem i wdrożeniem produktu. 

Zawiadomienie o wyborze oferty