31.01.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 21.01.2020r.


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 21.01.2020 r., dotyczącego wykonania raportu zawierającego analizę rynku dla wynalazku i usługi w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji oraz analizy rynku w zależności od zakresu produktów wprowadzanych na rynek.