10.01.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 2.I.2019


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 2.01.2019 r., dotyczącego usługi  przygotowania i opracowania wyceny 1 patentu, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” -  zgłoszenia patentowego nr CTT-owi.622-86/18 z dn. 15.11.2018 pt. „Kształtka wylewowa dla metalurgicznego pieca łukowego o układzie spustu EBT oraz sposób zabudowy tej kształtki”

Zawiadomienie o wyborze oferty