09.10.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 30.09.2019


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 30.09.2019 r., dotyczącego zamówienia wykonania raportu zawierającego opracowanie technicznego studium wykonalność dla wynalazku w kontekście przenośnego analizatora oddechu do wczesnej detekcji cukrzycy.

Zawiadomienie o wyborze oferty