15.10.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 4.10.2019


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 4.10.2019 r., dotyczącego zamówienia wykonania raportu zawierającego analizę rynku dla wynalazku w kontekście wskazania ścieżek komercjalizacji oraz analizy rynku w zależności od zakresu produktów wprowadzanych na rynek dla wynalazku dotyczącego nowej metody pozyskiwania wody pitnej o szczególnych właściwościach związanych z obniżonym potencjałem Redox oraz wytwarzania na jej bazie napojów smakowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty