Portfel spółek spin-off

Wyinkubowane spółki spin-off (wyjście kapitałowe INNOAGH)

EMBETECH sp. z o.o.

2015 - 2020 r.

NG Heat sp. z o.o.

2016 r. - 2019 r.

Tegeos sp. z o.o.

2014 - 2020 r.

JES-Energia sp. z o.o.

2012 - 2020 r.

MarCelLi Adv Tech sp. z o.o.

2014 r. - 2018 r.

BISONTE sp. z o.o.

2015 - 2017 r.

UAVS Poland sp. z o.o.

2010 – 2016 r.