Enetech Sp. z o.o.

Enetech Sp. z o.o. jest spółką działającą w obszarze efektywności energetycznej. Oferuje ona zarówno usługi doradcze w zakresie wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, m. in. poprzez realizację audytów energetycznych, jak również wprowadza na rynek własne rozwiązania pozwalające na zwiększanie efektywności energetycznej.

Autorskim rozwiązaniem oferowanym przez Enetech jest mobilny magazyn ciepła (MMC) pozwalający na magazynowanie oraz transport ciepła na niewielkie odległości wypełniony materiałem zmiennofazowym PCM. Dzięki zastosowaniu PCM, pojemność cieplna magazynu o masie całkowitej 24 tony wynosi 2 MWh. Jest ona sześciokrotnie wyższa od pojemności cieplnej analogicznego zbiornika wypełnionego wodą. 

Najważniejszym rynkiem dla technologii transportu ciepła w MMC jest odzysk ciepła odpadowego w przemyśle, zagospodarowanie ciepła pochodzącego z biogazowni, wykorzystanie magazynu w zastępstwie mobilnych kotłowni olejowych stosowanych przez duże elektrociepłownie.

Spółka powstała w 2013 r.

www.enetech.com.pl