INNERCO Sp. z o.o.

Innerco sp. z o.o. jest firmą technologiczną typu spin-off powstałą w celu komercjalizacji wyników badań opracowanych przez jednego ze współzałożycieli firmy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH). Technologia stanowiąca rdzeń biznesu została stworzona w obrębie dyscypliny inżynieria materiałowa i dotyczy materiałów kompozytowych na osnowie metalowej eng. MMC – Metal Matrix Composites. Spółka powstała w czerwcu 2012 roku, a jej założycielami były dwie kobiety tj. pracownik dydaktyczno-naukowy AGH oraz doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w bankowości. Innerco od momentu powstania realizuje wizję zrównoważonego zwiększania efektywności procesów produkcyjnych, urządzeń i pojazdów, poprzez kreowanie, opracowywanie i wdrażanie materiałów funkcjonalnych o skokowo zwiększonych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Pierwsza z opracowanych technologii dedykowana jest do produkcji odlewanych części zużywalnych, od których oczekuje się ultra-wysokiej odporności na zużycie ścierne. Stabilność wymiarowa tych elementów ma kluczowy wpływ na efektywność procesów produkcyjnych realizowanych w maszynach i urządzeniach urabiających złoża, kruszących, mielących, jak również przesiewających. Spółka powstała w 2014 r.

www.innerco.pl