InnO-db Innovative IT Solution Sp. z o.o.

InnO-db Innovative IT Solution Sp. z o.o. Przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie specjalistycznego oprogramowania opartego na bazach danych. Zespół posiada duże doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w przemyśle oraz szkolnictwie wyższym. Spółka powstała w 2016 r.

www.simulationdb.com