MDSD Sp. z o.o

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, np. piece rurowe, łukowe, radiacyjne, aparatura do badań fotochemicznych, aparatura do badań właściwości transportowych, urządzenia do wysokotemperaturowego spiekania metodą SPS.  Ponad to firma oferuje usługi modernizacji urządzeń będących własnością klienta (rozszerzenie funkcjonalności, poprawa jakości i/lub dokładności działania itp.). Spółka oferuje również wytwarzanie, charakteryzację materiałów oraz wykonywanie pomiarów właściwości transportowych materiałów.  Firma zamierza również świadczyć usługi szkoleniowe i doradztwa zgodnie z profilem działania.

https://mdsd.pl/pl/