RadSCAN

Przedmiotem działalności spółki RadSCAN jest produkcja i sprzedaż systemów radarowych do pomiarów ugięć, drgań oraz przemieszczeń mostów i konstrukcji wiotkich (maszty, kładki, kominy) oraz obiektów powierzchniowych podlegających deformacjom (osuwiska, tereny objęte eksploatacją górniczą). Spółka powstała w 2016 r.