SCIVI Sp. z o.o.

Głównym celem działalności spółki jest komercjalizacja opracowanego w ramach konkursu NCBR LIDER, systemu HEIMDAL. Przeznaczeniem systemu jest automatyczna detekcja znajdującego się w kadrze kamery dozoru wizyjnego potencjalnie niebezpiecznego narzędzia takiego jak na przykład broń palna czy broń biała. Celem działania systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa poprzez prewencję niebezpiecznych zdarzeń związanych z użyciem takich narzędzi. Ponadto, celem działania spółki jest świadczenie usług i rozwój produktów zawierających technologię analizy obrazu i uczenia maszynowego.

http://scivi.pl/