Techmo

Głównym obszarem działalności spółki Techmo jest wdrażanie biznesowych rozwiązań z zakresu technologii mowy i komputerowego przetwarzania języka naturalnego. Jesteśmy na rynku od 2013 roku.

ASR (Automatic Speech Recognition) to technologia rozwijana na świecie od kilkudziesięciu lat, głównie dla języka angielskiego. SARMATA to stworzony przez Techmo system automatycznego rozpoznawania mowy polskiej. Wykorzystywany jest jako interfejs głosowy do obsługi aplikacji lub zarządzania ruchem telefonicznym (Call Steering). Może pełnić funkcję wyszukiwarki akustycznej oraz głosowego notatnika. Oparty na najnowszych osiągnięciach technologicznych – głębokie sieci neuronowe (ang. Deep learning) – jest w pełni adaptowalny także dla innych języków.

SoundToolKit to opracowane przez Techmo innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia realistyczną symulację zachowania dowolnych dźwięków w środowisku 3D. W symulacji brane są pod uwagę takie elementy jak rozkład budynku, materiał, kubatura, ruch źródła dźwięku czy pozycja słuchacza. Symulacja realizowana jest na bieżąco, uwzględniając dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia. System dedykowany jest dla rynku gier wideo, jako narzędzie ułatwiające i przyspieszające pracę deweloperów. Spółka powstała w 2013 r.

www.techmo.pl