SPIN-TECH

W latach 2014 – 2017 Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. realizowało projekt pn. Identyfikacja i komercjalizacja wybranych innowacyjnych technologii biomedycznych tworzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w ramach programu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Trzy letni projekt miał na celu próbę intensyfikacji komercjalizacji wyników badań naukowych z obszaru biomedycyny poprzez wsparcie Spółki celowej działającej w synergii z Centrum Transferu Technologii AGH.

Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Inwestorów oraz przedsiębiorców poszukujących pomysłów na innowacyjne produkty, usługi lub technologie z obszaru biomedycyny zapraszamy do zapoznania się z ofertą technologiczną wybranych technologii biomedycznych opracowanych i rozwijanych w AGH.

Twórcy wskazanych  wynalazków, patentów oraz know-how poszukują partnerów z przemysłu i jednostek badawczych w celu dalszego rozwoju technologii, poszerzenia obszaru zastosowań, a przede wszystkim ich komercjalizacji.

Zachęcamy do kontaktu: innoagh@agh.edu.pl

W Biuletynie AGH ukazał się artykuł na temat realizacji projektu SPIN-TECH w AGH pt. Komercjalizacja innowacyjnych technologii biomedycznych.