11.06.2018

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 23.05.2018 r. dotyczącego wykonania raportu stanu prawnego w ramach prac przedwdrożeniowych projektu "Wytworzenie i zastosowanie filtra zawierającego funkcjonalizowany sorbent lotnych związków organicznych" realizowanego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska realizowanego w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+".

Zawiadomienie o wyborze oferty