13.03.2018

INNOAGH partnerem Konferencji "Zarządzanie Przedsiębiorstwem Teoria i Praktyka"


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH jest jednym z partnerów 18.Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie Przedsiębiorstwem Teoria i Praktyka", która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat konferencji TUTAJ.

Jedna z sesji Konferencji poświęcona jest przedsiębiorczości akademicka. Opiekę nad sesją obieli dr inż. Dominik Kowal, WZ AGH, Prezes Zarządu INNOAGH oraz firma EC Grupa sp. z o.o.

Ta część konferencji poświęcona będzie: 

  • współpracy sektora B+R z biznesem,
  • komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • rozwojowi kompetencji związanych z transferem wiedzy i przedsiębiorczością,
  • kreowaniu i rozwojowi firm bazujących na wiedzy i zaawansowanych technologiach,
  • finansowaniu komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych.