10.12.2018

Prezentacja projektów przed funduszem inwestycyjnym AGH


W grudniu zespół INNOAGH przedstawił pierwszą grupę projektów innowacyjnych, rezultatów prac B+R przed funduszem inwestycyjnym Małopolska Science Fund. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wzorowany na rozwiązaniach działających z powodzeniem w Cambridge powstał z udziałem AGH jako pierwszy tego typu projektem w Polsce. 

Więcej na temat powołania funduszu można przeczytać na stronach TUTAJ.

W spotkaniu inaugurującym współprace INNOAGH z Funduszem uczestniczył Profesor Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH.

Spotkanie zespołów naukowych z przedstawicielami funduszu ma na celu przede wszystkim pozyskanie finansowania dla komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych. Aczkolwiek dyskusje wokół każdego z projektów dostarczają dodatkowych korzyści w postaci wskazówek, opinii oraz rekomendacji co do działań zmierzających do urynkowienia danych rozwiązań.