28.02.2018

Spotkanie inicjujące współpracę z ZTM Warszawa


Dnia 16 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. 

Gospodarzami spotkania byli Pan Prof. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy AGH oraz Zarząd INNOAGH w osobach Dominika Kowala i Magdaleny Ostasz. 

Zarząd Transportu Miejskiego reprezentowali Pani Katarzyna Strzegowska – Dyrektor Pionu Finansowego, Pani Monika Obrębska – Dyrektor Pionu Handlowego, Pan Franciszek Kujawski – Dyrektor Pionu Inwestycji oraz radca prawny Marcin Michalczyk - Kierownik Działu Prawnego. W dyskusji uczestniczyli Prof. Antoni Tajduś, Prof. Marek Cała, Prof. Marek Kisiel-Dorohinicki, Prof. Mariusz Filipowicz oraz dr Sławomir Kopeć (Kierownik DWAG AGH).  

Celem spotkania było omówienie współpracy pomiędzy ww. trzema podmiotami, szczególnie w zakresie geoinżynierii, informatyki oraz energetyki. Podczas spotkania ustalono, że istnieje potencjał do współpracy, w związku z czym przewidywane są kolejne spotkania mające na celu szczegółowe wytyczenie dalszych kierunków działań pod kątem realizacji określonych zleceń na rzecz ZTM.