02.01.2019

Unieważnienie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 10.12.2018


Niniejszym informujemy, iż rozstrzygnięte w dn. 21.12.2018 r. zapytanie ofertowe z dn. 10.12.2018 r., w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” dotyczące usługi  przygotowania i opracowania wyceny 1 patentu - zgłoszenia patentowego nr CTT-owi.622-86/18 z dn. 15.11.2018 pt. „Kształtka wylewowa dla metalurgicznego pieca łukowego o układzie spustu EBT oraz sposób zabudowy tej kształtki” zostało unieważnione.

W najbliższych dniach ponownie zostanie opublikowane zapytanie ofertowe w ww. temacie.