23.11.2018

UWAGA: Unieważnienie zapytania ofertowego z dn. 16.XI.2018 r.


Zapytanie ofertowe z dnia 16.11.2018 r. dotyczące przeprowadzenia szkoleń w zakresie umiejętności miękkich zostaje unieważnione ze względu na ujawnienie nieścisłości w komunikacie zapytania ofertowego. 

Prawidłowe zapytanie ofertowe zostanie opublikowane jeszcze w dniu dzisiejszym z uwzględnieniem 7-dniowego terminu na składanie ofert.