09.08.2018

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert CTT AGH


W związku z omyłkowo wskazaną ostateczną datą przesłania ofert, a tym samym zbyt krótkim odstępem czasu pomiędzy ogłoszeniem wyboru wykonawcy przedmiotu zamówienia a realizacją przedmiotowej usługi w zaproszeniu dotyczącym usługi organizacji stanowisk promocyjno-informacyjnych w ramach Pikników Krakowskich 2018 w dniach 19 sierpnia 2018 oraz 2 września 2018 nastąpiła zmiana terminu składania ofert na organizację stanowisk promocyjno-informacyjnych.