04.07.2018

Zaproszenie do składania ofert analizy przedkomercjalizacyjne (ponowienie pytania)


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, dotyczących wykonania raportu, zawierającego analizę i wynik zaopiniowania umów licencyjnych, wskazanych przez Zamawiającego.