02.03.2018

Zaproszenie do składania ofert – badanie stanu techniki


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących badania stanu techniki w zakresie wytwarzania i zastosowania filtrów zawierających funkcjonalizowany sorbent lotnych związków organicznych wraz z analizą ryzyka naruszenia praw osób trzecich na terenie Polski oraz krajów Europy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

OFERTA CENOWA