08.11.2018

Zaproszenie do składania ofert INNOAGH


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, dotyczących wykonania raportu zawierającego analizę rynku dla powstałego u Zamawiającego wynalazku w kontekście dwóch wskazanych ścieżek komercjalizacji. Wynalazek dotyczy aparatury do pomiaru współczynnika Seebecka i przewodnictwa elektrycznego w funkcji temperatury w zakresie 25-800°C., w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

Szczegóły w poniższym zaproszeniu do składania ofert.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT