08.11.2018

Zaproszenie do składania ofert INNOAGH


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, dotyczących przeprowadzenia badania sytuacji prawno-patentowej aparatury do pomiaru współczynnika Seebecka i przewodnictwa elektrycznego w funkcji temperatury w zakresie 25-800°C.

Szczegóły w poniższym zaproszeniu do składania ofert.