19.12.2018

Zaproszenie do składania ofert INNOAGH


Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert, dotyczących wyceny 3 zgłoszeń patentowych pt.:

„Konfigurowany komputer analogowy”, „Aktywne łożysko magnetyczne i układ sterowania aktywnego łożyska magnetycznego” oraz "Aktywny magnetyczny zespół łożyskujący” w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności+".

Szczegóły w poniższym zaproszeniu do składania ofert.