29.10.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - INNOAGH


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 11.10.2018 r., dotyczącego usługi przygotowania i opracowania wyceny 1 patentu, dla zgłoszenia patentowego nr EP18159762.6 z dn. 02.03.2018 r. pt. „Computer implemented method for processing a frame sequence, digital frame processing device computer product and monitoring system”, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.