19.11.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - INNOAGH


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 8.11.2018 r., dotyczącego usługi opracowania analizy rynku dla powstałego wynalazku w kontekście dwóch wskazanych ścieżek komercjalizacji w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Wynalazek dotyczy aparatury do pomiaru współczynnika Seebecka i przewodnictwa elektrycznego w funkcji temperatury w zakresie 25-800°C. 

Zawiadomienie o wyborze oferty