20.11.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty INNOAGH


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 8.11.2018 r., dotyczącego usługi opracowania badania sytuacji prawno-patentowej aparatury do pomiaru współczynnika Seebecka i przewodnictwa elektrycznego w funkcji temperatury w zakresie 25-800°C., w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

Zawiadomienie o wyborze oferty