21.12.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty INNOAGH


Niniejszym informujemy o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 10.12.2018 r., w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” dotyczącego usługi  przygotowania i opracowania wyceny 1 patentu, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” -  zgłoszenia patentowego nr CTT-owi.622-86/18 z dn. 15.11.2018 pt. „Kształtka wylewowa dla metalurgicznego pieca łukowego o układzie spustu EBT oraz sposób zabudowy tej kształtki”