Archival

Archival
06/10/2023

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego...

Archival
28/09/2023

W związku z realizacją projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja...

Archival
21/09/2023

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego...

Archival
18/09/2023

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego...

Archival
24/05/2023

W związku z realizacją projektu „Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –...

Archival
13/02/2023

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach projektu pozakonkursowego...

Archival
13/10/2022

W związku z realizacją projektu „Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –...

Archival
02/09/2022

W związku z realizacją projektu „Strefa Pomysłodawcy - Wsparcie 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –...

Archival
22/07/2021

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu programu „Strefa Pomysłodawcy” w ramach...

Archival
21/07/2021

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu programu „Strefa Pomysłodawcy” w ramach...

Archival
19/11/2020

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w związku z realizacją programu MNiSW pod nazwą "Inkubator Innowacyjności...