Entrepreneurship Academy

The AGH Entrepreneurship Academy is a free offering provided by CTT AGH and INNOAGH for the entire academic community, aimed at delivering knowledge and enhancing entrepreneurial competencies.

Specifically for you, students, doctoral candidates, and researchers, the Academic Entrepreneurship team has prepared the following activities:

  • Consultations for Aspiring Entrepreneurs – You can now schedule individual meetings for informal and non-binding discussions with experts who are actively involved in academic entrepreneurship.
    Registration Form
  • SmartLAB – Recurring Webinars/Seminars – Seize the opportunity to get to know interesting speakers who will inspire you to take on entrepreneurial challenges in your academic research or studies.
  • Entrepreneurial Initiatives Map – Stay up-to-date and track currently available, valuable events related to academic entrepreneurship. Here, you can find initiatives organized or co-organized by our team, as well as those recommended by us.
    Access Event List
  • Pre-Acceleration Programs – We invite you to participate in unique workshops designed for members of the AGH academic community who want to develop their innovative ideas. The workshops aim to provide participants with managerial competencies and practical skills for creating new business ventures.

Below, we provide detailed information about the free training, workshops, and support programs available to you, delivered by the AGH Academic Entrepreneurship team.

Implemented projects

No ventures
Webinaria
Dedykowane dwudniowe szkolenia dla nauczycieli akademickich oraz studentów i doktorantów

Zapraszamy do udziału w  szkoleniu on-line realizowanym w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGH, podczas których przybliżymy Państwu praktyczne kwestie związane z ochroną i wykorzystywaniem własności intelektualnej w codziennej praktyce nauczycieli akademickich, jak i studentów oraz doktorantów.

W ramach kolejnej aktywności Akademii Przedsiębiorczości mamy przyjemność zaprosić na spotkanie branżowe pn. „Fundusz Venture Capital jako partner rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”, którego przedmiotem będzie prezentacja działalności wybranych funduszy inwestycyjnych oraz możliwości kooperacji inwestorów z przedstawicielami ekosystemu innowacji w AGH.

Cykl webinariów skierowanych do studentów realizujących projekty w ramach konkursu „Grant Rektora”.  Organizowane przez Centrum Transferu Technologii AGH oraz spółkę celową INNOAGH sp. z o.o. w ramach AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AGH.

Szkolenie wewnętrzne - skierowane jest do Wnioskodawców programu LIDER z AGH. Organizowane przez Zespół Przedsiębiorczości Akademickiej CTT AGH  oraz spółkę celową INNOAGH.

Szkolenie
01.2020

Zorganizowane przez INNOAGH wspólnie z Kancelarią Olesiński & Wspólnicy

Realizowany przez INNOAGH w strategicznym partnerstwie z InnoEnergy CE. Przedsięwzięciem objęto pięć krakowskich uczelni: Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Seminarium
11.2019

Finansowanie akceleracji ciekawych projektów innowacyjnych, zespołów rozwiązujących unikalne problemy społeczno-gospodarcze zgłaszane przez jednostki administracji publicznej” Przedsięwzięcie zrealizowane wspólnie Excento sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej)

Realizowane przez INNOAGH w strategicznym partnerstwie z InnoEnergy CE. Przedsięwzięciem objęto Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie

Realizowany przez INNOAGH w strategicznym partnerstwie z InnoEnergy CE. Przedsięwzięciem objęto Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie