Spotkanie: „Fundusz Venture Capital jako partner rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”

W ramach kolejnej aktywności Akademii Przedsiębiorczości mamy przyjemność zaprosić na spotkanie branżowe pn. „Fundusz Venture Capital jako partner rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”, którego przedmiotem będzie prezentacja działalności wybranych funduszy inwestycyjnych oraz możliwości kooperacji inwestorów z przedstawicielami ekosystemu innowacji w AGH.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 kwietnia w godzinach od 13.00-16.00 w formule zdalnej, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (MS Teams). Spotkanie zostało podzielone na dwie części.

  1. Część pierwsza („Open”), skierowana jest do studentów, doktorantów, naukowców AGH oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat oferty funduszy typu venture, ma charakter otwarty.
  2. Część druga („Spotkania One-on-one”), przyjmuje formę indywidualnych konsultacji konkretnych zespołów naukowych nastawionych na wdrożenie opracowywanych technologii z wybranymi funduszami inwestycyjnymi.

Spotkanie organizowane w ramach cyklicznych seminariów Akademii Przedsiębiorczości: „Od pomysłu do start-upu”.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu (Program do pobrania)i zapoznaniu się z aktualną ofertą obecnych na spotkaniu venture capital. Rejestracja dostępna pod linkiem.

Wydarzenie organizowane w ramach Programu Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

fundusze europejskie

Spotkanie branżowe
Completed
Time range 14.04.2021 r.