Inkubator Innowacyjności 2.0

Projekt “Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o. w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą “Inkubator Innowacyjności 2.0” w trybie projektu pozakonkursowego “Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 – Zwiększenie potencjału kadrowego B+R

Ended
Time range 2019-2020