Projekt „SPIN-TECH”

Projekt „SPIN-TECH” pt. „Identyfikacja i komercjalizacja wybranych innowacyjnych technologii biomedycznych tworzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”. Realizowany w ramach programu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ended
Time range 2014-2017