„Opracowanie algorytmów do badania relacji geometrycznych pomiędzy elementami bryłowymi oraz modułów informatycznych sprawdzających te relacje”

Usługa realizowana w ramach konkursu “Bony na innowacje” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Bon na innowacje
Completed
Time range 2017-2018
Principal Datacomp sp. z o.o.