Completed

Completed
05/05/2021

Usługa realizowana w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2. "Bony na innowacje dla MŚP" w...

Completed
03/12/2020

Usługa realizowana w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2. "Bony na innowacje dla MŚP" w...

Completed
03/12/2020

Usługa realizowana w ramach konkursu "Bony na innowacje" realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Completed
03/12/2020

Usługa realizowana w ramach konkursu "Bony na innowacje" realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Completed
03/12/2020

Usługa realizowana w ramach konkursu "Bony na innowacje" realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Completed
03/12/2020

Usługa realizowana w ramach konkursu "Bony na innowacje" realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.