Market analysis for the needs of an innovation and entrepreneurship broker

Cel projektu szkoleniowego

Nabycie umiejętności opracowywania analizy rynku pod kątem potencjału wdrożeniowego projektowanej lub już wytworzonej technologii/innowacji, w tym pozyskiwania danych rynkowych.

 

Przeznaczenie szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się:

 • transferem technologii oraz komercjalizacją – brokerom centrów transferu technologii, spółek celowych, pracownikom działów badawczo-rozwojowych,
 • redagowaniem aplikacji/wniosków projektowych w części dotyczących rynku – zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, potencjał wdrożenia, charakterystyka rynku, konkurencja, bariery wdrożenia, schemat wdrożenia, opłacalność wdrożenia,
 • rozwojem firm w oparciu o innowacje,
 • animowaniem przedsiębiorczości studenckiej – np. pracownicy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pozyskiwania i analizy danych dotyczących rynku. Jest to niezbędne do całościowej oceny możliwości wdrożenia technologii czy innowacji zarówno już wytworzonej jak i planowanej, mającej powstać w pracach B+R. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności dotyczące:

 • opracowywania charakterystyki rynku, na którym rozważane jest wdrożenie czy projektowana innowacja,
 • analizy zapotrzebowania rynkowego na technologię, innowację, rezultaty projektu,
 • analizy konkurencji rynkowej dla technologii, innowacji,
 • procesu włączenia końcowych użytkowników w proces projektowania technologii, innowacji,
 • podstaw analizy opłacalności wdrożenia technologii, innowacji,
 • przeszukiwania rynkowych baz danych oraz baz publikacji naukowych,
 • zdobywania danych rynkowych do analiz.
Opis szkolenia

Szkolenie bazuje na wiedzy i doświadczeniu trenera zdobytych w pozyskiwaniu oraz realizacji projektów wdrożeniowych, audytów innowacji, a także komercjalizacji wyników badań naukowych do gospodarki. Szkolenie pokazuje praktyczną pracę nad szeroko pojętą analizą rynku na potrzeby przedsiębiorczości. W ramach szkolenia trener udzieli wielu praktycznych porad, zaprezentuje rynkowe bazy danych, sposoby pozyskiwania i analizy danych do wykorzystania w codziennej pracy. Szkolenie zawiera zarówno część wykładową, jak i dyskusyjną dotyczącą konkretnych przykładów.

Program szkolenia
 1. Metodologia oceny potencjału wdrożeniowego technologii.
 2. Źródła danych rynkowych i ich wykorzystanie na potrzeby analizy potencjału wdrożeniowego technologii, w tym analizy opłacalności wdrożenia technologii.
 3. Metodologia włączenia końcowych użytkowników w proces opracowywania technologii oraz oceny potencjału wdrożeniowego technologii.
 4. Metodologia analizy opłacalności wdrożenia technologii.
 5. Case study na bazie danych uczestników szkolenia lub/i trenera.
Ekspert szkolenia

dr inż. Tomasz Marciniszyn

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
 • Podstawowa wiedza z zakresu własności intelektualnej, transferu technologii, przedsiębiorczości.
 • Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe.
Active
Training date
Na zamówienie
Training price 690 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 9:00-16:00
Zapytaj o inny termin a.dygas@innoagh.pl
2/AR/11/2023