Formal-legal aspects of the investment process in creating and developing spin-off companies in the conditions of Polish universities

Cel projektu szkoleniowego
 • Zapoznanie z możliwymi etapami procesu uruchomienia i realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w ramach spółek spin-off oraz instytucjami, które wpływają na proces realizacji tych projektów.
 • Pokazanie, jakie okoliczności należy wziąć po uwagę w procesie kreacji procesu inwestycyjnego z punktu widzenia wspólników / założycieli, jak również przyuczelnianych spółek celowych.
 • Wyposażenie w narzędzia wspierające proces realizacji projektów realizowanych przez spółkę spin-off.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane brokerom innowacji oraz osobom odpowiedzialnym za rozwój akademickiego biznesu.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Potrafi rozpocząć oraz prowadzić rozmowy z twórcami projektów innowacyjnych zmierzające do powołania i prowadzenia spółki spin-off.
 • Potrafi dostosować narzędzia formalno-prawne do planu realizacji projektu.
 • Wie, jakie relacje występują bądź potencjalnie mogą wystąpić między wszystkimi uczestnikami procesu inwestycji kapitałowych, z uwzględnieniem inwestorów kolejnych rund.
Opis szkolenia

Szkolenie pozwala zrozumieć uwarunkowania formalnoprawne procesu kreowania i rozwoju spółek spin-off w warunkach polskich uczelni wyższych. Dostarcza uczestnikom usystematyzowaną wiedzę i wzmacnia świadomość prawną w zakresie procesu inkubowania projektów innowacyjnych zmierzających do powołania spółki lub jej rozwojowi na początkowym etapie.

Program szkolenia
 1. Definicja procesu inwestycyjnego z punktu widzenia jego przedmiotu oraz podmiotów w nim uczestniczących
 2. Ogólna charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako podstawowej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki spin-off
 3. Etapy procesu inwestycyjnego w kontekście ram formalno-prawnych:
  1. Umowa o zachowaniu poufności,
  2. Term Sheet,
  3. Due dilligence,
  4. Negocjacje szczegółowych warunków inwestycji kapitałowych,
  5. Umowy stanowiące podstawę realizacji inwestycji kapitałowych,
  6. Realizacja procesu przekazania inwestycji kapitałowych,
  7. Realizacja inwestycji (w tym tzw. „exit”)
 4.  Klauzule umów inwestycyjnych:
  1. klauzula tag along (prawo przyłączenia),
  2. klauzula drag along (prawo przyciągnięcia),
  3. prawo pierwszeństwa (right of first refusal) i prawo pierwokupu (right of first offer),
  4. prawo pierwszeństwa objęcia udziałów (pre emptive),
  5. klauzula liquidation preference,
  6. zakaz konkurencji,
  7. nakaz wyłączności operacyjnej,
  8. zakaz sprzedaży udziałów (lock-up),
  9. klauzule anty-rozwodnieniowe (anti-dilution, ochrona przez rozwodnieniem).
 5.  Zasady odpowiedzialności i sankcje stosowane w procesie realizacji inwestycji kapitałowych.
 6. Wyjście z inwestycji (exit) z perspektywy różnych uczestników procesu.
Ekspertka szkolenia

Marta Małasiewicz – Radca prawny i doradca podatkowy

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

Active
Training date
Zapytaj o termin
Training price 690 zł netto
Place/Form Zdalnie
Ilość uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 6 godzin
Zapytaj o termin a.dygas@innoagh.pl
4/PI/09/2022