Komercjalizacja pośrednia w warunkach polskich uczelni

Cel projektu szkoleniowego
 • Zapoznanie z możliwymi modelami kreowania i zawiązywania spółek spin-off;
 • Pokazanie procesu komercjalizacji pośredniej z uwzględnieniem interesów kluczowych aktorów procesu, to jest twórców, spółki celowej oraz uczelni;
 • Wyposażenie w wiedzę, kompetencje pozwalające słuchaczom inicjować i moderować procesy kreowania spółek spin-off w uczelni.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla kadry centrów transferu technologii i uczelnianych spółek celowych, w szczególności brokerów innowacji/technologii oraz osób wspierających twórców, naukowców w procesie kreowania spółek spin-off.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Zna podstawowe modele zawiązywania spółek spin-off;
 • Potrafi zaproponować model komercjalizacji pośredniej odpowieni dla konkretnego przypadku;
 • Potrafi wspierać twórców w procesie tworzenia spółek spin-off.
Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz korzyści płynących z tego procesu. Podczas szkolenia omawiany jest proces kreowania spółek spin-off z uwzględnieniem takich aktorów procesu jak twórcy, spółka celowa, uczelnia (centrum transferu technologii) oraz partnerzy branżowi czy inwestorzy finansowi. Szkolenie w prosty i przejrzysty sposób ukazuje etapy kreowania spółki spin-off – rozpoczynając od wstępnej oceny pomysłu, a kończąc na stanowieniu spółki kapitałowej i wykonywaniu uprawnień
właścicielskich. Podczas szkolenia dyskutowane są kluczowe czynniki sukcesu procesu kreowania spółek spin-off, jak również bariery, które mogą uniemożliwiać budowę i rozwój akademickiego startupu.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie – przedsiębiorczość akademicka/technologiczna
 2. Etapy komercjalizacji pośredniej
 3. Komercjalizacja pośrednia w świetle ustawy
 4. Aktorzy procesu i ich role w komercjalizacji pośredniej
 5. Wyniki prac badawczych w procesie kreowania spółek spin-off;
 6. Modele komercjalizacji rezultatów badań poprzez spółkę spin-off
 7. Modele zarządzania w spółce spin-off.
 8. Komercjalizacja pośrednia w ramach struktur polskich uczelni
 9. Studia przypadku – uwarunkowania prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu komercjalizacji pośredniej
Ekspert szkolenia

dr inż Dominik Kowal

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

Ended
Training date
6 maja 2021 r.
Training price 590 zł netto
Place/Form Zdalnie
Ilość uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 6 godzin

Formularz zapisu na szkolenie

Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij proszę poniższy formularz. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

  Participant details

  Training

  Payer details

  (company or individual)


  VAT exemption declaration


  captcha

  Sending the above form is tantamount to accepting the training regulations conducted by Krakowskie Centrum Innowowych Technologii INNOAGH Sp. z o. o. This form constitutes an application for participation in the training and an obligation to pay for the training.

  2/KB/05/2021