Indirect commercialization in the conditions of Polish universities

Cel projektu szkoleniowego
 • Zapoznanie z możliwymi modelami kreowania i zawiązywania spółek spin-off;
 • Pokazanie procesu komercjalizacji pośredniej z uwzględnieniem interesów kluczowych aktorów procesu, to jest twórców, spółki celowej oraz uczelni;
 • Wyposażenie w wiedzę, kompetencje pozwalające słuchaczom inicjować i moderować procesy kreowania spółek spin-off w uczelni.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla kadry centrów transferu technologii i uczelnianych spółek celowych, w szczególności brokerów innowacji/technologii oraz osób wspierających twórców, naukowców w procesie kreowania spółek spin-off.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Zna podstawowe modele zawiązywania spółek spin-off;
 • Potrafi zaproponować model komercjalizacji pośredniej odpowieni dla konkretnego przypadku;
 • Potrafi wspierać twórców w procesie tworzenia spółek spin-off.
Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z tematyką komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz korzyści płynących z tego procesu. Podczas szkolenia omawiany jest proces kreowania spółek spin-off z uwzględnieniem takich aktorów procesu jak twórcy, spółka celowa, uczelnia (centrum transferu technologii) oraz partnerzy branżowi czy inwestorzy finansowi. Szkolenie w prosty i przejrzysty sposób ukazuje etapy kreowania spółki spin-off – rozpoczynając od wstępnej oceny pomysłu, a kończąc na stanowieniu spółki kapitałowej i wykonywaniu uprawnień
właścicielskich. Podczas szkolenia dyskutowane są kluczowe czynniki sukcesu procesu kreowania spółek spin-off, jak również bariery, które mogą uniemożliwiać budowę i rozwój akademickiego startupu.

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie – przedsiębiorczość akademicka/technologiczna
 2. Etapy komercjalizacji pośredniej
 3. Komercjalizacja pośrednia w świetle ustawy
 4. Aktorzy procesu i ich role w komercjalizacji pośredniej
 5. Wyniki prac badawczych w procesie kreowania spółek spin-off;
 6. Modele komercjalizacji rezultatów badań poprzez spółkę spin-off
 7. Modele zarządzania w spółce spin-off.
 8. Komercjalizacja pośrednia w ramach struktur polskich uczelni
 9. Studia przypadku – uwarunkowania prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia procesu komercjalizacji pośredniej
Ekspert szkolenia

dr inż Dominik Kowal

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

Active
Training date
Zapytaj o termin
Training price 690 zł netto
Place/Form Zdalnie
Ilość uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 6 godzin
Zapytaj o inny termin a.dygas@innoagh.pl
3/KB/04/2022