Moderation of creative processes for innovation brokers and innovators – how to lead a team in generating creative solutions

Cel projektu szkoleniowego
 • Przygotowanie uczestników do roli moderatorów procesów kreatywnych, których celem jest wypracowanie twórczych i nieszablonowych rozwiązań dla zidentyfikowanych wyzwań/problemów;
 • Zapoznanie z modelem pracy kreatywnej double diamond;
 • Przećwiczenie w praktyce narzędzi do prowadzenia zespołowych procesów kreatywnych;
 • Pokazanie procesu kreatywnego z perspektywy uczestnika i moderatora, tak by uczestnicy dobrze rozumieli zjawiska psychologiczne, które zachodzą podczas pracy twórczej;
 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności, pozwalające inicjować i moderować procesy rozwiązywania problemów, bazujące na modelu double diamond.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry centrów transferu technologii i uczelnianych spółek celowych, w szczególności brokerów innowacji/technologii oraz osób wspierających twórców, naukowców w procesie kreowania spółek spin-off. Szkolenie będzie także przydatne i wartościowe dla naukowców, którzy wspólnie ze swoimi zespołami planują komercjalizację opracowywanych rozwiązań. Prezentowane narzędzia ułatwią wspólne i efektywne wypracowanie założeń dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Zna podstawowe zagadnienia psychologii twórczości, które determinują efektywną pracę kreatywną;
 • Zna narzędzia, które są wykorzystywane do prowadzenia efektywnego procesu twórczego;
 • Zna najważniejsze pułapki, które mogą sprawić, że zespołowa praca twórcza zakończy się niepowodzeniem oraz zna sposoby radzenia sobie z nimi z pozycji moderatora procesu;
 • Potrafi – jako samodzielny moderator – zaprojektować i przeprowadzić proces kreatywny dla siebie i dla grupy osób, z którymi współpracuje;
 • Potrafi wspierać twórców w procesie twórczego opracowywania założeń dla spółek spin-off;
 • Potrafi zastosować 6 konkretnych narzędzi pracy zespołowej przydatnych w procesie kreatywnym;
 • Potrafi poprowadzić zespołowy proces pracy twórczej w taki sposób, żeby optymalnie wykorzystać potencjał kreatywny osób, z którymi współpracuje.
Opis szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestników do efektywnego moderowania zespołowych spotkań, których celem jest wypracowanie twórczych rozwiązań dla wyzwań, z którymi zmaga się zespół lub organizacja. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.: jak zorganizować ko-kreacyjny proces pracy kreatywnej, jak przygotować zespół do generowania pomysłów, czy jak efektywnie poprowadzić burzę mózgów, a następnie wybrać i wdrożyć wartościowe rozwiązania. Poznają także największe pułapki, w które zdarza się wpadać osobom prowadzącym procesy kreatywne (wyjaśnimy m.in.: dlaczego nie należy rozpoczynać procesu kreatywnego od generowania rozwiązań; jak uniknąć ciszy podczas burzy mózgów; dlaczego efektywnego procesu kreatywnego nie da się zrobić w ciągu godziny, czy jak włączyć do generowania pomysłów osoby wycofane i introwertyczne).

Wspólnie rozłożymy proces twórczy na czynniki pierwsze i pomożemy uczestnikom zrozumieć, co zrobić by zaprojektowany przez moderatora proces pracy nad wyzwaniem w pełni wykorzystywał potencjał kreatywny współpracowników. Szkolenie jest nastawione na pracę warsztatową (ok. 80% czasu poświęcimy na praktyczne przećwiczenie omawianych narzędzi). Po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzyma w e-book, stanowiący przewodnik dla moderatora procesów kreatywnych.

Program szkolenia
 1. Model procesu kreatywnego;
 2. Zasady budowania zespołów do procesów kreatywnych;
 3. Dwa typy myślenia i ich rola w kreatywności;
 4. Warunki dobrej inspiracji;
 5. Ideacja i jej charakterystyka;
 6. Burza mózgów typu stanfordzkiego, jako podstawa ideacji;
 7. Najważniejsze psychologiczne pułapki twórczego myślenia i współdziałania;
 8. Zasada „ilość przechodzi w jakość” – jej rola i zasadność w zespołowych procesach kreatywnych;
 9. Matryca „now-how-wow” jako narzędzie analizy i selekcji;
 10. Prototypowanie jako wsparcie procesu – czym jest, jak robić i czy warto;
 11. Najczęstsze błędy popełniane podczas moderacji i wskazówki jak ich unikać.
Ekspert szkolenia

Łukasz Maźnica – stały współpracownik AGH w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z Design Thinking dla studentów kierunków informatycznych. Ponadto moderator procesów kreatywnych i trener oraz praktyk Design Thinking & Service Design, wdrażający obie te metodologie we współpracy z różnorodnymi klientami. Współtwórca Hearts&Heads – agencji, wspierającej klientów w projektowaniu nowatorskich rozwiązań dostosowanych do potrzeb odbiorców. W ostatnich latach realizował projekty na zlecenie i we współpracy m.in. z: ABB Hitachi PG, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, Media Expert, VOX Meble, czy Fundacją GAP.

Oczekiwane przygotowanie od słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych, łącze internetowe, sprawny mikrofon oraz kamera w komputerze.

Active
Training date
Na zamówienie
Training price 1290 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 6-12
Czas trwania szkolenia 12 godzin (3 spotkania x 4 godziny)
Zapytaj o termin a.dygas@innoagh.pl
1/HH/06/2021