Podstawy transferu wiedzy i technologii – skuteczna komercjalizacja rezultatów badawczych w uczelniach wyższych

Cel projektu szkoleniowego
 • Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej w kontekście transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań,
 • Zapoznanie z możliwymi modelami komercjalizacji badań, w tym przez pryzmat gotowości technologicznej, zakresu zaangażowania twórców, przyszłych korzyści dla komercjalizacji i ryzyk z tym związanych,
 • Pokazanie, jak przygotować rezultaty badawcze oraz zespół twórców do bezpiecznej i skutecznej komercjalizacji,
 • Pokazanie, jak przygotować się do negocjacji,
 • Wyposażenie brokerów w narzędzia wspierające tworzenie analiz rynkowy, ofert technologicznych, tworzenie zapisów umownych i proces negocjacji.
Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom planującym zacząć pracę związaną z transferem wiedzy i technologii uniwersyteckich oraz pracownikom centrów transferu technologii wspierających komercjalizację uczelnianych wyników badań na początkowym etapie ich rozwoju zawodowego. Ze szkolenia mogą skorzystać także osoby, które chcą uporządkować i ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Potrafi zidentyfikować właścicieli praw majątkowych do rezultatów badawczych i wskazać na odpowiedni sposób zabezpieczenia ich pod kątem użytkowania przez uczelnię,
 • Potrafi zaproponować właściwe formy ochrony rezultatów badawczych,
 • Potrafi doradzić twórcom w zakresie planu ochrony patentowej w kontekście dalszych/przyszłych prowadzonych badań, z wykorzystaniem stanu techniki i w powiązaniu z planem komercjalizacji,
 • Potrafi przygotować plan komercjalizacji wyników badań i dostosować go zarówno do planów badawczych twórców, jaki i potrzeb potencjalnych odbiorców,
 • Potrafi w odpowiednim momencie zaproponować odpowiednią umowę zabezpieczającą, ułatwiającą, towarzyszącą procesowi komercjalizacji (poufności, MTA, czasowej wyłączności, promesę),
 • Wie, jak za pomocą dostępnych mu narzędzi przygotować analizę stanu techniki, wstępną analizę potencjału rynkowego z uwzględnieniem wskazania i charakterystyki rynków docelowych, przygotować i ocenić pod kątem korzyści i ryzyk umowę licencyjną / sprzedaży,
 • Potrafi wspierać i rozwijać myślenie systemowe w zakresie planowania rozwoju wynalazku z korzyścią dla procesu komercjalizacji z uwzględnieniem wskaźników ewaluacji jednostek naukowych,
 • Potrafi wspierać i rozwijać myślenie systemowe w zakresie planowania przyszłych projektów badawczych z uwzględnieniem potrzeb procesu transferu wiedzy i technologii.
Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkować wiedzę słuchaczy w zakresie podstawowych, a zarazem kluczowych zagadnień w procesie udostępniania i komercyjnego wykorzystania rezultatów badawczych, uzyskiwanych przez uniwersyteckich badaczy i należących do uczelni. Celem szkolenia jest zostawienie słuchaczom wielu praktycznych porad i narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy brokera technologii – specjalisty w zakresie dysponowania uczelnianą własnością intelektualną. Wiedza teoretyczna zostanie poparta licznymi przykładami praktycznego jej wykorzystania. W szczególności drugi dzień szkolenia będzie miał wymiar praktyczny – na konkretnych przykładach pokażemy, jak uzbroić brokera w wiedzę i narzędzia wspierające proces komunikacji z potencjalnym odbiorcą oraz proces negocjacji umów komercjalizacyjnych.

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Wyniki badan naukowych jako własność intelektualna będąca podstawą procesu transferu wiedzy i technologii.
 2. Właściciele praw majątkowych do rezultatów badawczych.
 3. Umowy zabezpieczające prawa na rzecz uczelni oraz regulujące kwestie dysponowania tymi prawami.
 4. Formy ochrony prawnej rezultatów badawczych oraz planowanie tej ochrony, z uwzględnieniem planów publikacyjnych i planów badawczych zespołu twórców.
 5. Rodzaje komercjalizacji vs korzyści, ryzyka i zaangażowanie twórców.
 6. Formy możliwej ekonomicznej eksploatacji praw do własności intelektualnej.
 7. Co tak naprawę sprzedajemy w procesie komercjalizacji.
 8. Check list – czyli co powinno się znaleźć w umowie komercjalizacyjnej.
 9. Co z tą wyceną – co powinna zawierać, jak ją zrozumieć i wykorzystać w procesie negocjacji.
 10. Transfer wiedzy i technologii a ewaluacja jednostek naukowych – język korzyści dla pracowników naukowych oraz władz uczelni.

Dzień 2:

 1. Czego naukowiec może oczekiwać od brokera, czego broker może oczekiwać od twórcy.
 2. Jak przygotować stan techniki .
 3. Jak ocenić poziom gotowości technologicznej.
 4. Jak przeprowadzić analizę odbiorców i rynków zbytu.
 5. Jak przygotować ofertę technologiczna i jak ją dostosowywać do poszczególnych odbiorców.
Ekspertki szkolenia

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał oraz dr Renata Bartoszewicz

Oczekiwane przygotowanie od słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

Ended
Training date
5 i 7 października 2021 r.
Training price 1150 zł netto
Place/Form Zdalnie
Liczba uczestników 8-14
Czas trwania szkolenia 2 dni x 6 godzin

Formularz zapisu na szkolenie

Jeżeli chcesz zapisać się na szkolenie wypełnij proszę poniższy formularz. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 461

Warning: Undefined array key "maxlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 469

Warning: Undefined array key "minlength" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 477

Warning: Undefined array key "max" in /home/users/innoagh/public_html/innoagh.pl/wp-content/plugins/contact-form-7-dynamic-text-extension/contact-form-7-dynamic-text-extension.php on line 483

  Participant details

  Training

  Payer details

  (company or individual)


  VAT exemption declaration


  captcha

  Sending the above form is tantamount to accepting the training regulations conducted by Krakowskie Centrum Innowowych Technologii INNOAGH Sp. z o. o. This form constitutes an application for participation in the training and an obligation to pay for the training.

  4/KB/10/2021