Designing team work

Cel projektu szkoleniowego

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności przywódczych i rozwoju zespołu. Szkolenie prowadzone z elementami metodyki Design Thinking/User Experience pozwoli na sprawdzenie swoich kompetencji w roli lidera i uczestnika zespołu. Uczestnicy będą mieli również okazję dokonać identyfikacji preferowanego stylu kierowania i określenia pożądanych ścieżek rozwoju kompetencji kierowniczych.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób chcących profesjonalnie wspierać procesy transferu technologii i komercjalizacji wiedzy – w szczególności do kadry ośrodków innowacji, centrów transferu technologii, akademickich spółek celowych oraz inkubatorów przedsiębiorczości,
 • brokerów technologii/innowacji,
 • osób wspierających procesy budowy firm typu start-up, spin-off
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik:

 • Podnosi świadomość własnych preferencji w obszarze motywowania i przyjmowanego stylu kierowania,
 • Ma świadomość możliwych kierunków rozwoju własnych kompetencji kierowniczych,
 • Rozpoznaje elementy procesu grupowego i dynamiki zespołowej,
 • Doskonali własne umiejętności przywódcze (m.in. motywowanie, prowadzenie rozmowy oceniającej, wspieranie pracownika w rozwoju zawodowym, elementy coachingu),
 • Potrafi identyfikować problemy w zespole i projektować rozwiązania z wykorzystaniem metodyki Design Thinking/UX.
Opis szkolenia

Szkolenie pozwala uczestnikom zwiększyć świadomość preferowanych stylów kierowania oraz sposobów motywowania. Na podstawie diagnozy preferowanego stylu kierowania uczestnik otrzymuje informację na temat swojego potencjału i możliwych ścieżek rozwóju kompetencji kierowniczych. Słuchacze poznają rolę motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w rozwoju zespołu, jak również jej rolę dla kształtowania własnej efektywności pracy. Uczestnictwo w warsztatach prowadzonych z wykorzystaniem metodyki Design Thinking /UX oraz symulacjach trudnych sytuacji interpersonalnych
pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy.

Program szkolenia
 1. Diagnoza preferowanego stylu kierowania.
 2. Sesja feedbacku – udzielenie informacji zwrotnej na temat wyników testu.
 3. Rola motywacji wewnętrznej i zewnętrznej a efektywność lidera.
 4. Budowanie zespołu.
 5. Symulacje trudnych sytuacji interpersonalnych (np. rozmowa oceniająca, coaching).
 6. Projektowanie procesów zespołowych z wykorzystaniem metodyki Design Thinking / UX.
Eksperci szkolenia

dr Wojciech Kowalik, dr Marzena Staszkiewicz, dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Posiadanie urządzenia obsługującego narzędzia do połączeń zdalnych oraz łącze internetowe

UWAGA

Szkolenie poprzedzone jest diagnozą – każdy z uczestników otrzymuje link do profesjonalnego testu, następnie jego wyniki są analizowane przez psychologa. Podczas szkolenia przeprowadzana jest indywidualna rozmowa mająca na celu uświadomienie cech osobowych oraz rozwój zawodowy.

Active
Training date
Na zamówienie
Training price 8900 zł netto/grupa
Place/Form Zdalnie
Ilość uczestników 6-12
Rodzaj szkolenia Zamknięte
Przebieg szkolenia Diagnoza (1 godzina) + 2 x 4,5 godziny
Zapytaj o szklenie a.dygas@innoagh.pl
1/PPZ/Z/2021