Scenariusze komercjalizacji oraz rozliczenia finansowe wyników badań

Cel projektu szkoleniowego

1. Przygotowanie uczestników do skutecznego zaprojektowania ścieżek komercjalizacji oraz transferu technologii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych.
2. Pokazanie, jakie okoliczności związane z:
• etapem rozwoju technologii,
• rynkiem docelowym, na którym ma zostać wdrożona innowacja bazująca na wynikach działalności naukowej,
• zaangażowaniem twórców
• możliwościami uczelni w tym infrastrukturalnymi,
należy wziąć po uwagę w umowach sprzedaży, licencji i umowach o przeniesienie wyników na Twórców oraz umowach na badania zlecone stanowiących formę transferu wiedzy i umowach konsorcjum w projektach realizowanych wspólnie z przedsiębiorcą.
3. Wyposażenie w wiedzę i narzędzia wspierające proces negocjacji, proponowania zapisów umownych oraz prawidłowe rozliczenia z komercjalizacji z nabywcami technologii i Twórcami (przykładowe zapisy umowne).

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie dedykowane brokerom innowacji, osobom zajmującymi się transferem technologii, twórcom własności intelektualnej oraz osobom odpowiedzialnym za rozwój akademickiego biznesu bazującego na wynikach działalności naukowej posiadających co najmniej podstawową wiedzę z tego zakresu.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik potrafi:

 • odpowiednio zaproponować i przygotować plan komercjalizacji wyników badań i dostosować go zarówno do planów badawczych zespołu naukowego i możliwości zaangażowania się twórców w ten proces, jak i potrzeb potencjalnych odbiorców oraz specyfiki branży/rynku, którego dotyczy komercjalizowana innowacja;
 • ocenić ryzyka wynikające z realizacji poszczególnych scenariuszy komercjalizacji;
 • w odpowiednim momencie zaproponować odpowiednią umowę zabezpieczającą i regulującą proces komercjalizacji, w tym licencja, sprzedaż, „uwłaszczenie”, badania zlecone, konsorcjum, MTA, poufności, powierzenia zadania badawczego z przeniesieniem praw do własności intelektualnej;
 • prawidłowo zidentyfikować wszystkich interesariuszy procesu komercjalizacji oraz strony zawieranych umów;
 • wspierać i rozwijać myślenie systemowe w zakresie planowania przyszłych projektów badawczych z uwzględnieniem potrzeb procesu transferu wiedzy i technologii.

Ponadto zna zasady rozliczeń z nabywcami technologii w zależności od przyjętej ścieżki komercjalizacji.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

 1. Podstawy prawne komercjalizacji wyników badań w uczelniach wyższych.
 2. Rodzaje komercjalizacji vs korzyści, ryzyka i zaangażowanie twórców – kiedy wybrać komercjalizację bezpośrednią (licencja, sprzedaż, badania zlecone), a kiedy spółkę spin-off, z uchwyceniem aspektów finansowych.
 3. Jak skutecznie zabezpieczyć prawa do rezultatów badawczych na rzecz uczelni:
  1. o jakich prawach mówimy
  2. na co zwrócić uwagę przy realizacji projektów badawczych, w szczególności podczas angażowaniu personelu oraz zapisów umów o dofinansowanie i zasad konkursowych
  3. dlaczego przyszłe plany badawcze mogą mieć znaczenie w podejmowaniu bieżących decyzji dotyczących ochrony i komercjalizacji, w tym dla zapisów w umowach komercjalizacyjnych, także tych związanych z aspektami finansowymi.
 4. Co komercjalizować, czyli jakie rezultaty prac badawczych mogą być przedmiotem procesu transferu wiedzy i technologii.
 5. Umowy wspierające proces komercjalizacji (poufności, MTA, wyłączności, promesy, badania zlecone, współwłasności praw, konsorcjum) – po co są, co kto zyskuje i traci, o co warto powalczyć w zapisach umownych i dlaczego, jak to zabezpiecza uczelnie, jakie są ryzyka?

Dzień 2

 1. „Must have” i „Nice have” – czyli co powinno i może znaleźć się w umowie komercjalizacyjnej – przykładowa umowa komercjalizacyjna krok po kroku.
 2. Jak się przygotować do negocjacji, w tym:
  1. co nam daje wycena i jak ją wykorzystać w procesie negocjacji
  2. co tak naprawę sprzedajemy i jaki to ma wpływ na warunki kontraktu
  3. jakich danych rynkowych szukać w raportach
  4. jakie koszty poniesione na proces komercjalizacji wziąć pod uwagę i jak je uwzględnić w definiowaniu warunków finansowych
  5. plany badawcze zespołu i możliwość zaangażowania się twórców – jak to zamienić na przychody.
 3. Spin-offy – finansowe i konkurencyjne aspekty ich funkcjonowania przy uczelni.
 4. „Case study”– wybrane historie skuteczniej i nieudanej komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej – czyli dlaczego się udało lub co poszło nie tak i jakie lekcje z tego wyciągnąć.
Ekspertka szkolenia

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Dodatkowe informacje

Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zebranie grupy min. 16 – osobowej.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch.

W ramach szkolenia organizator nie zapewnia noclegu.

Ended
Training date
5-6 września 2022 r.
Training price 1390 zł netto
Place/Form Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9
Ilość uczestników 16-30
Czas trwania szkolenia 2 dni
Zapytaj o szczegóły a.dygas@innoagh.pl
1/SK/09/2022