Umowy licencyjne. O czym pamiętać w negocjacjach.

Cel projektu szkoleniowego

Celem szkolenia jest przedstawienie listy spraw koniecznych do uregulowania w umowie licencyjnej dotyczącej własność intelektualnej należącej do uczelni. W trakcie szkolenia uwaga zostanie zwrócona na te aspekty umowy, które mają związek z szeroko rozumianym bezpieczeństwem uczelni i twórców, w tym gwarancje, wynalazki zależne i pokrewne, zakazy konkurencji itp. Podczas szkolenia wskazane zostaną również rozwiązania dotyczące kształtowania opłat licencyjnych, opcji wykupu praw majątkowych i inne, które sprzyjają znalezieniu rozwiązań typu win-win dla obu stron kontraktu.

Ekspertka szkolenia

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

Ended
Training date
11 lutego 2021 r.
Place/Form Zdalnie
Rodziaj szkolenia Zamknięte